Chrystus Pan w niebo wstępuje

1. Chrystus Pan w niebo wstępuje; 
niech się wierny lud raduje! Na cześć Jego zawołajmy, 
chwałę Panu zaśpiewajmy: 
Alleluja, alleluja.

2. Chóry niebian Go witają, 
cześć i chwałę Mu oddają; 
wielce cieszą się Anieli, 
kiedy Chrystusa ujrzeli: 
Alleluja, alleluja.

3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego 
do Królestwa niebieskiego,  
równy w Bóstwie Ojcu swemu 
usiadł po prawicy Jemu. 
Alleluja, alleluja.

4. Miejsce nam gotuje w niebie, 
chcąc nas wszystkich mieć u siebie; 
niebaśmy już dziedzicami, 
porównani z Aniołami. 
Alleluja, alleluja.

5. Niechaj ustępuje trwoga, 
mamy Zbawiciela Boga! 
Szatan, grzech i śmierć zwalczona, 
przez Chrystusa zwyciężona. 
Alleluja, alleluja.

6. Obiecał Ducha Świętego, 
aby strzegł serca naszego, 
aby cieszył nas i bronił 
i od czarta nas zasłonił. 
Alleluja, alleluja.

7. Apostołowie, patrzajcie, 
za Nim w niebo spoglądajcie; 
Jezus, ten co od was idzie, 
by świat sądzić znowu przyjdzie. 
Alleluja, alleluja.

8. Czemu patrząc tu stoicie? 
Czy słów Mistrza nie pomnicie? 
"Idąc w cały świat pogański, 
głoście Mu testament Pański", 
Alleluja, alleluja.

9. "Gdy me słowa wykonacie, 
życie swoje za Mnie dacie, 
wtedy przyjmę, was do siebie 
i uwieńczę chwałą w niebie." 
Alleluja, alleluja.

10. Tego czasu wesołego 
chwalmy z serca Pana swego; 
chwała bądź Bogu naszemu, 
w Trójcy świętej jedynemu. 
Alleluja, alleluja.

11. Chwała Ojcu Przedwiecznemu, 
co dał byt stworzeniu wszemu; 
bądź Mu sława, dziękczynienie, 
wieczna cześć i uwielbienie. 
Alleluja, alleluja.

12. Jezu Chryste, Zbawicielu, 
wszystkich dusz Odkupicielu,  
Twe nad światem królowanie 
niechaj nigdy nie ustanie. 
Alleluja, alleluja.

13. Duchu Święty, Tobie pienia, 
coś jest sprawcą uświęcenia; 
niech za dary z Twojej ręki 
co dzień niesiem Ci podzięki. 
Alleluja, alleluja.

Chwyty na gitarę:

A fis h D A
E fis h D Cis A D E fis  D  E 
A D E fis D E 
A D E A H E7 A

Oglądany: 18 058 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006