Chrystus Pan Boży Syn

Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!

Chwyty na gitarę:

G e a7 D7
G C
G a G
C a G D
C D G e
a7 D G D
C D G  e
a7 D G

Oglądany: 81 008 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006