Maryjo śliczna Pani

1. Maryjo śliczna Pani
Matko Boga i ludzi na ziemi
Tyś świata Królową Tyś gwiazdą na niebie
Tyś nas wiedziesz przez Jezusa wieczny tron.

Raf.: Maryja Ave Maryja
U Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszy był by w miłości żył
O Maryjo miej w opiece dzieci swe.

2. Maryjo śliczna Pani
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy
W sercu ból smutek żal a w oczach wciąż strach
Usłysz Pani błaganie pomóż nam.

Chwyty na gitarę:

G h            
C D G
a D G e
C A7 D7

G C G
H7 E7
a D G E7
a D7 G

Oglądany: 132 787 wyświetleń tekstu

Dodany: 3 lutego 2007