Już gościsz Jezu

1. Już gościsz, Jezu w sercu mym;
  dzień ten jest szczęścia mego dniem.
  Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
  Bądźże uwielbion, Boże mój.
2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój?
  Chcę ofiarować zapał swój,
  By zawsze pełnić wolę Twą,
  Zachować czystą duszę mą.
3. Jezu, pozostań w sercu mym,
  tylko Ty sam zamieszkaj w nim.
  Dopomóż mi w godzinie złej,
  wytrwać w miłości Jezu, Twej. 

Słowa: t.adapt. Ks.J.S.

Muzyka: T. Paciorkiewicz

Oglądany: 30 702 wyświetleń tekstu

Dodany: 4 marca 2007