Jezu Chryste Panie miły

1. Jezu Chryste, Panie miły
Baranku bardzo cierpliwy! 
Wzniosłeś na krzyż ręce swoje, 
Gładząc nieprawości moje.

2. Płacz Go, człowiecze mizerny,
Patrząc jak jest miłosierny;
Jezus, na krzyżu umiera,
Słońce jasność swą zawiera.

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła Mu na piersi głowa;
Matka, pod Nim frasobliwa,
Stoi z żalu ledwie żywa.

4. Zasłona się potargała,
Ziemia rwie się, ryczy skała;
Setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza wierząc w proch się korzy.

5. Na koniec Mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito;
Żal nasz, dziś wyznajem łzami:
Jezu, zmiłuj się nad nami!

Słowa: A.Różniatowski /1610r./

Muzyka: Jan Siedlecki /1928r./

Oglądany: 46 348 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Płyty: Słońce Nagle Zgasło