Ludu mój ludu

1. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił
W czymem zasmucił, albo w czym zawinił.
Jam cię wyzwolił z mocy faraona,
a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

2.  Ludu mój ludu...
Jam cię wprowadzi w kraj miodem płynący,
tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.

3. Ludu mój ludu...
Jam ciebie szczepił winnico wybrana,
a tyś mnie poił octem swego Pana.

4. Ludu mój ludu...
Jam dla cię spuszczał na Egipt karania,
a tyś mnie wydał na ubiczowania.

5. Ludu mój ludu...
Jam faraona dał w obłęd bałwanów,
a tyś mnie wydał książętą kapłanów.

6. Ludu mój ludu...
Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą.
a tyś mi włócznią bok otworzył srogą.

7. Ludu mój ludu...
Jam był ci wodzem, w kolumnie obłoku,
tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.

8. Ludu mój ludu...
Jam ciebie karmił manny rozkoszami,
tyś mi odpłacił policzkowaniami.

9. Ludu mój ludu...
Jam ci ze skały dobył wodę zdrową,
a tyś mnie poił goryczą żółciowa.

10. Ludu mój ludu...
Jam dał,że zbici Chaanan królowie,
a ty zaś trzciną biłeś mnie po głowie.

11. Ludu mój ludu...
Jam dał ci bero Judzie powierzone,
a tyś mi wtłoczył cierniowa koronę.

12. Ludu mój ludu...
Jam cie wywyższył między narodami,
tyś mnie na krzyżu podwyższył z łotrami. 

Oglądany: 108 444 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Płyty: Słońce Nagle Zgasło