Niech Ziemia i Niebo

1. Niech Ziemia i Niebo sławią Ciebie Panie
Za Twoją obecność ukrytą przed wzrokiem
Wierzymy, że w Chlebie jest Twe święte Ciało
A Krew w kielichu.

2. Przed swoim odejściem na mękę krzyżową
Zasiadłeś wśród uczniów przy stole paschalnym
I dałeś nam przykład pokornej miłości
Dla wszystkich ludzi.

3. Z dwunastu uczniami dzieliłeś się chlebem 
I winem, by spełnić obrzędy przymierza
I pod postaciami przaśników i wina
Oddałeś Siebie.

4. Kto Chleb ten spożywa i pije z kielicha
Nie umrze na wieki, lecz życie otrzyma
I z Tobą jest jedno i z braćmi swoimi 
Stanowi jedność.

5. Na Twoją pamiątkę czynimy co każesz
Czekając z ufnością na powrót Twój, Zbawco
Gdy znów do nas przyjdziesz by wiernych wprowadzić
Do światła chwały.

Amen Amen Amen

Oglądany: 5 643 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006