Jezus najwyższe Imię

Jezus, najwyższe Imię, 	
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, 	
Emmanuel, Bóg jest z nami, 	
Odkupiciel, Słowo żywota. 	
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,	
Jedyny Ojca Syn umiłowany.	
Zgładził grzech, Baranek na wieki, 	 
królów Król i panów Pan.	   
Księciem Pokoju jest wszechmogący Bóg,
On źródłem wszelkich łask, odwieczny Ojciec nasz.
Cała władza jest w Jego ramieniu,
królestwo pokoju wiecznie będzie trwać.

Chwyty na gitarę:

D D7+ D D7+
e A D A
D D7+ D D7+
e A D D7
G A fis h
e A D D7
G A fis h
e A D

Oglądany: 74 222 wyświetleń tekstu

Dodany: 27 lipca 2007