Matko Boga, Królowo świata

Ref.: Matko Boga, Królowo świata,
Matko ludzi - módl się za nami.
Matko Boga, Królowo świata,
Matko ludzi - prowadź nas.

1. O Maryjo, Ty w mój każdy szary dzień -   prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź!
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:   
Za siostrę, brata i za mnie też.

2. O Maryjo, każdy człowiek powie Ci:
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź!
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:
Za biednych, samotnych i głodnych też.

3. O Maryjo, chory człowiek powie Ci:
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź!
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:
By każdy wytrwał w cierpieniu swym. 

4. O Maryjo, mąż i żona powie Ci:
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź!
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:
Za miłość w rodzinie, za zgodę w niej.

5. O Maryjo, dziś dziewczyna powie Ci:
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź!
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:
Za czystość dziewcząt, prostotę w nich.

6. O Maryjo, każdy chłopiec powie Ci:
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź!
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:
Za skromność chłopców i szczerość ich.

7. O Maryjo, każdy rodzic powie Ci:
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź!
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:
Za miłość rodziców do dzieci swych.

8. O Maryjo, małe dziecko powie Ci:
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź!
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:
Za każde nowe życie, by mogło żyć.

9. O Maryjo, każdy kapłan powie Ci:
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź!
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:
Za świętość kapłanów i Boga w nich.

10. O Maryjo, cały świat dziś mówi Ci:
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź!
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:
Niech pokój i miłość na świecie zawsze trwa.

Chwyty na gitarę:

e A7 D h
e A7 D D7
e A7 D h
e A7 D

D G A7 D
G D G A7
D G Fish
G D A D7

Oglądany: 21 681 wyświetleń tekstu

Dodany: 6 sierpnia 2007