Pan jest mocą swojego ludu

Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc,
On jest mym Bogiem ,
Nie jestem sam.
W Nim moja siła
Nie jestem sam.

Chwyty na gitarę:

D G A
D A
G Fis h
A D
G A7
h
G D

opcjonalnie:
DhGA DGA e fis h AD GA fis h AD

Oglądany: 65 312 wyświetleń tekstu

Dodany: 31 sierpnia 2007