Alleluja, Jezus żyje, On, co za nas życie dał

1. Alleluja, Jezus żyje, Ten, co za nas życie dał
Już Go dłużej grób nie kryje, 
jak powiedział, zmartwychwstał
Nućmy jemu pienia chwały:

Ref.
Witaj Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja, alleluja!.

2. Wraca z otchłani z jeńcami, 
śmiercią skruszył śmierci grot,
Piekło ściele pod stopami, 
trzyma klucz do nieba wrót.
Nućmy Jemu pienia chwały:

Ref.

3. Wesel się, Królowo nieba, 
żyje Syn Twój, żyje Pan,
Radość z Nim Ci dzielić trzeba, 
słońcem każda z Jego ran.
Zanuć Jemu pienia chwały:

Ref.

4. Czemu okiem rosisz łzawym,
Magdaleno, pusty grób!
Żyw Pan, głosem cię łaskawym wita, 
rzuć Mu się do stóp,
Zanuć Jemu pienia chwały:

Ref.

5. Nie lękajcie się uczniowie, 
nie starł Mistrza wrogi kłam;
Wnet okaże się i powie:
"Wstałem z martwych, pokój wam!"
Nućcie Jemu pienia chwały;

Ref.

Oglądany: 18 288 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006