Popatrz jak prędko mija czas

1. Popatrz jak prędko mija czas! 
Życie twe też przeminie wraz! 
Życie - to jedno, które Bóg Ci dał! 

Wszystko przemija tak jak sen, 
Troski, kłopoty skończą się, 
Powiedz: szczęśliwym będziesz ty? 

Powiedz: czy ty Jezusa znasz? 
Powiedz: czy szczęście wieczne masz? 
Pomyśl: jak spędzasz życia czas? 

Pomyśl: gdy życia skończysz bieg, 
Przejdziesz na tamten drugi brzeg. 
Powiedz: szczęśliwym będziesz tam? 

2. Może jest smutna dusza twa? 
Może pokoju w niej jest brak? 
Może niepokój dręczy cię? 

Jezus twój każdy widzi krok, 
Jezus rozjaśni każdy mrok, 
Jezus ukoi serca ból! 

Pójdź do Jezusa cudnych rąk, 
Powiedz Mu co cię gnębi wciąż, 
On ci Swe szczęście, radość da! 

Pójdź do Jezusa cudnych rąk, 
Powiedz Mu całą winę swą, 
On ci swój pokój, szczęście da! 
    
Wieczność da!

Chwyty na gitarę:

1)EA EA HEH EA EA HE EHE H EH EHE H EH 
2)EHE H EH EHE H EH EHE H EH EHE H EH

Oglądany: 135 668 wyświetleń tekstu

Dodany: 21 listopada 2007