Anioł Pański (modlitwa)

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...

A słowo stało się ciałem,
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, 
racz wlać w serca nasze, abyśmy, 
którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, 
Syna Twego, poznali przez, mękę Jego 
i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Oglądany: 95 881 wyświetleń tekstu

Dodany: 23 listopada 2007