W dialogu miłości trwać chcemy

1. W dialogu miłości trwać chcemy przy Bogu,
Zawierzyć Mu życie, by On je kształtował, 
By każdy z nas dążył ku pełni Chrystusa
Przez ciągłą przemianę w Nowego Człowieka.

Ref: 
Non nascuntur sed fiunt christiani 
Non nascuntur sed fiunt christiani 
Non nascuntur sed fiunt christiani 
Non nascuntur sed fiunt christiani 

2. A dana nam łaska wiary w Chrystusa
pomaga nam wzrastać w głębokiej modlitwie, 
zaś Duch nasze serca otwiera na Miłość,
by wraz z nim kształtować dziś nową historię.

3. Ogłaszać będziemy Orędzie Jezusa
i słuchać wytrwale słów Dobrej Nowiny,
by karmiąc się słowem, być „słowa sługami”,
pierwotną gorliwość na nowo rozniecić.

4. Dziękując wciąż Bogu za dar w nas złożony,
pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności, 
by Kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo,
domem i szkołą komunii dla wszystkich.

Chwyty na gitarę:

C e F G
C e F G
a F G F G a G F a G F G C
F C F a G

Ref: 
C e a F d G
C G F d G
C G F G C 
F d a d G C

Oglądany: 6 259 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006