Wierzymy w Ciebie Chryste

Wierzymy w Ciebie Chryste -
napełnij serca Twoim światłem,
byśmy się stali dziećmi światłości.

1. Któż jest .wśród bogów równy Tobie, Panie
w blasku świętości, któż Ci jest podobny?

2. W Tobie jest źródło życia i w Twej "
światłości oglądamy światłość.

3. Bóg jest światłością a nie ma w Nim
żadnej ciemności.

4. Przystąpmy do Niego a będziemy oświeceni.

5. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
A rzucił światło na życie przez Ewangelię.

6. Pan mówi: "Ja jestem światłością świata,
Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia".

7. My jesteśmy wybranym plemieniem,
Królewskim kapłaństwem, świętym narodem.

8. Ogłaszajmy więc dzieła potęgi Tego, który nas wezwał z ciemności
Do swojego przedziwnego światła.

Oglądany: 5 097 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006