Tyś jest Świety

1. Tyś jest święty /2x
Tyś potężny /2x
Tyś jest godzien by dać ci cześć.

Ref: Będę śpiewał uwielbiał
Boga który jest królem
Chce go kochać, wywyższać
Pokłon oddać przed tronem. /2x

Zwrotka do refrenu:
Tyś królów Król, Tyś panów Pan
Tyś potężny Bóg, Twoje wszystko jest,
Emanuel, Twoje imię jest,
Tyś pokoju pan, tyś barankiem jest.
Żywym Bogiem tyś, w tobie łaska ma,
Ty królujesz aż po wieczny czas,
Tyś alfa omega, początek, koniec,
Zbawiciel, przyjaciel,
Tyś mesjasz mój Bóg.

Tyś pokoju pan i tobie daje życie me. 

2. Chce Cię słuchać /2x 
Iść za tobą /2x 
Chce cię kochać po wszystkie dni.


Refren się śpiewa razem ze zwrotką 
która znajduje się zaraz pod refrenem.

Chwyty na gitarę:

1.
e
e
fis h

Ref:
a h
cis gis
a h
cis gis

a h e

2. 
e
a
fis a e a e

Oglądany: 13 648 wyświetleń tekstu

Dodany: 30 listopada 2007