Ave, ave Maryja

Ave, ave Maryja, ave, ave Maryja
Matko Jezusa, Emmanuela, o Matko nasza
Uproś nam Ducha Świętego
Uproś nam Ducha Bożego
Pocieszyciela, Ożywiciela, Ojca ubogich.

Oglądany: 18 663 wyświetleń tekstu

Dodany: 15 stycznia 2008