Jak cudowne to jest

Jak cudowne to jest, że wino 
znów w Krew świętą się zmieniło
A chleb zwykły w Ciało Twe 
Jak dziękować Ci mam, że jesteś 
i znów wkraczasz w moje serce
Aby w nim na zawsze trwać.

Przyjmij więc serce moje, 
przyjmij dłonie wzniesione
Przyjmij wszystkie me troski, 
niepokoje
Zechciej przyjąć o Panie, 
to radosne śpiewanie
I tę wdzięczność, która w duszy 
cicho gra.

Ty stajesz wśród nas, na co dzień, 
w dzień upalny i o chłodzie
I zapraszasz dzieci Twe
Gdy błądzimy, Ty wciąż nas czekasz, 
biegniesz do nas już z daleka
by w ramiona swoje wziąć.

Chwyty na gitarę:

A E fis cis D
E A  (E) 
A E fis cis D
E A A7

D E cis fis
h E A A7
D E cis fis
h E A

Oglądany: 4 264 wyświetleń tekstu

Dodany: 1 marca 2008