Chwalcie Pana narody

Chwalcie Pana narody
Wysławiajcie Go ludy         
Bo Jego łaskawość nad mani   

Śpiewajcie Panu pieśń nową
Niechaj chwała Pana zabrzmi	   
Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą
Jego królestwo na wieki!	    

Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców
Niechaj grają Mu na bębnie i cytrze
Bo Król sobie w nas upodobał
On zdobi pokornych zwycięstwem

Niech weselą się święci wśród chwały
Niechaj cieszą się na swoich miejscach
Niech w ich ustach będzie Boża chwała 
A miecz obosieczny w ich ręku

Chwyty na gitarę:

a d
G C7+
F B7+E

a
F
G
E

Słowa: Psalm 117 i 149

Muzyka: Marek Jaskuła

Oglądany: 8 503 wyświetleń tekstu

Dodany: 22 marca 2008

Wykonawca: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

Płyty: Odpocznij we Mnie