Alleluja Panem jest

Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!
Panem jest, (Panem jest), Panem jest,
{Panem jest), Jezus moim Panem jest.
Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!
Panem jest, (Panem jest}, Panem jest,
(Panem jest), Jezus moim Panem jest.
Alleluja! Jezus Panem jest.

2. Królem jest...

3. Zbawcą jest...

Chwyty na gitarę:

D G D G D G D G
D G
D A7
D G D G D G D G
D G
D A7
G7 G A D

Oglądany: 5 789 wyświetleń tekstu

Dodany: 22 marca 2008