Prowadź Panie

Prowadź Panie mnie nad strumień
Prowadź, abym mógł popłynąć.

  Ukaż mi Panie Twoje serce
  Ukaż mi Panie Twój bok
  Daj, aby popłynęła woda
  Prowadź mnie ręką anioła
  Panie, poprowadź mnie dalej
  Tam, gdzie woda jest głębsza niż mój grzech
  Tam gdzie rosną cudowne owoce
  Uzdrów mnie Panie Twoim Duchem
  Panie poprowadź mnie dalej
  Daj mi też stanąć w zatoce
  W tym, co zostawiłeś dla soli
  Daj mi odpocząć w zatoce
  Daj mi odpocząć w Twym krzyżu.


a dGC
d a

a d a

Słowa: Marek Jaskuła (por. Ez.47,1-12)

Muzyka: Marcin Gajda, Darek Bielecki

Oglądany: 3 584 wyświetleń tekstu

Dodany: 9 lipca 2008

Wykonawca: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

Płyty: Źródła