Anieli w niebie śpiewają

1. Anieli w niebie śpiewają, 
Bogu cześć chwałę oddają, 
wesele opowiadaj
wszemu światu znać dawają.
Kolęda.

2. Narodził się nam Zbawiciel, 
wszego świata Odkupiciel. 
Izajasz prorokował, 
że się z Panny narodzić miał. 
Kolęda.

3. Otóż się nam już narodził, 
by świat z grzechów wyswobodził. 
Anioł pasterzom objawił, 
że się na świat Jezus zjawił. 
Kolęda.

4. W Betlejem, żydowskim mieście, 
tam się do Niego pośpieszcie; 
leży w żłobie łzy roniący 
Zbawiciel nasz wszechmogący. 
Kolęda.

5. Wdzięczna to nowina była, 
Panna Syna porodziła. 
Śpiewajmyż Mu nowe pienie 
za to Jego narodzenie. 
Kolęda.

6. Cześć, chwała na wysokości, 
pokój ludziom na niskości; 
Niech Bóg pochwalony będzie 
w niebie, na ziemi i wszędzie. 
Kolęda.

Chwyty na gitarę:

D A D
e A D
D G e A
h G E A7 
D A D 

Oglądany: 35 179 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006