Salve Rex Christe

1. Ze wszystkich krańców ziemi,
  Ze wszystkich świata stron
  Jak wtedy, dziś idziemy,
  By złożyć Mu nasz hołd.

Ref.: Salve Rex Christe,
    Ave, Domine,
    Domine Jesu.

    Salve Rex Christe, salve,
    O Panie, pokłon przyjm!

2. Gdy szum gołębich skrzydeł, 
  Gdy płonie Ogień-Duch,
  Świat cały niechaj idzie,
  By oddać pokłon Mu.

  Ref.: Salve Rex Christe etc.

Oglądany: 1 487 wyświetleń tekstu

Dodany: 22 sierpnia 2008