Boże mój Boże

Boże mój Boże dlaczego
Opuciłeś mnie w moim utrapieniu
Wołałem do Ciebie przez cały dzień
Ale Ty zasłoniłeś swoje uszy!

Boże zbaw mnie w imię Swoje
Swoją mocą broń mojej sprawy
Boże nakłoń swego ucha
Na słowa ust moich

Bo powstają przeciwko mnie pyszni
A wrogowie moi czyhają na me życie
Nie mają Boga przed swymi oczami
Chcą mojej śmierci

Ale oto Bóg mi dopomaga
Pan sam podtrzymuje me życie
Będę sławił Twe imię bo jest dobre
Bo mnie ratuje

Ja zaś jak oliwka co kwitnie w domu Bożym
Zaufam na wieki łaskawości Boga
Chcę Cię wysławiać za to coś mi uczynił
I polegać na Twym imieniu

Chwyty na gitarę:

e C
G H7
e C
G H7

a e
a e
C G
H7

Słowa: Psalm 52 i 54

Muzyka: Marek Jaskuła

Oglądany: 5 634 wyświetleń tekstu

Dodany: 6 października 2008

Wykonawca: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

Płyty: Drzewo życia