Z miłości umarł Pan

Z miłości umarł Pan
Przez Krzyż zbawienie dał
Tam Ojciec, Syn i Duch
Z rąk śmierci wyrwał mnie!

Wyspy posłuchajcie Mnie, ludy najdalsze, uważajcie!
Pan powołał Mnie, od łona Matki wspomniał moje imię
Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swojej ręki Mnie ukrył
Strzałę zaostrzoną uczynił ze mnie, utaił mnie w swoim kołczanie
Rzekł mi Pan: Tyś Sługą moim, w tobie się rozsławię
Ja zaś mówiłem: na darmo, na nic zużyłem moje siły
Lecz moje prawo jest u Pana, moja nagroda jest u Boga mego
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą
Pan ukształtował mnie od urodzenia na swego Sługę
Abym nawrócił do Niego Jakuba, zgromadził Mu Izraela.

To zbyt mało, że gromadzisz wybranych, sprowadzasz ocalałych z Izraela
Będziesz światłem dla pogan, by zbawienie me dotarło do krańców ziemi
Królowie zobaczą cię i powstaną, książęta padną na swe twarze,
Przez wzgląd na Pana, który jest wierny, na Świętego, który Cię wybrał
Tak mówi Pan do wzgardzonego, do budzącego odrazę pogan,
Do niewolnika przemożnych, Sługi Jahwe, do Chrystusa Jezusa.

Chwyty na gitarę:

e H7
C H7
C H7
C H7

a e
a e
C D
h e H7

Oglądany: 2 308 wyświetleń tekstu

Dodany: 6 października 2008

Wykonawca: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

Płyty: W Twoich ramionach