Wprowadź mnie w komnaty Twoje

Wprowadź mnie w komnaty Twoje
Pobiegnijmy pociągnij mnie za sobą
Cieszyć się sobą będziemy
I nad wino sławić miłość Twą

O ty, którego miłuje dusza moja, wskaż, gdzie pasiesz swoje stada
Abym się nie błąkała wśród stad Twych towarzyszy
Jeśli tego nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast, pójdź za śladami trzód
I paś koźlęta twe, przy szałasach pasterzy

O jak piękny jesteś miły mój, o jakże jesteś uroczy
Z radością wejdę w łoże Twe, ukryte w zieleni
O jak piękna jesteś przyjaciółko ma, oczy twe jak gołębice
Oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu

Pragnę spocząć w Twoim cieniu, owoce Twe są słodyczą mej duszy
Wprowadź mnie do domu wina, okryj mnie swoją miłością
Posil mnie i pokrzep, bo jestem chora z miłości
Obudź mnie kochany mój, pragnę z całego serca!

Chwyty na gitarę:

e H7
C H7
e H7
C H7

a H7
a H7
C H7
a H7

Oglądany: 2 549 wyświetleń tekstu

Dodany: 6 października 2008

Wykonawca: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

Płyty: W Twoich ramionach