Słowa Twych ust

Słowa, Słowa Twych ust 
Są pokarmem dla duszy mej! 


Słowo Pana jest niezmienne jak niebiosa 
 - jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana, które trwa na wieki
 - jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana wypróbowane jest w ogniu
 - jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana jest nieodwołalne i sprawiedliwe
 - jest pokarmem dla duszy mej

Słowo Pana, to jest miecz Ducha
 - jest pokarmem ...
Słowo Pana jest żywe i skuteczne
 - jest pokarmem ...
Słowo Pana jest jak miecz obosieczny
 - jest pokarmem ...
Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę
 - jest pokarmem ...

Słowo Pana jest bardzo blisko ciebie
 - jest pokarmem ...
W Twoich ustach, sercu abyś je wypełnił
 - jest pokarmem ...
Słowo Pana jest dla serca ukojeniem
 - jest pokarmem ...
Słowo Pana pokrzepia strudzonego
 - jest pokarmem ...

Poprzez Słowo Twoje daj mi zrozumienie
 - jest pokarmem ...
Poprzez Słowo Twoje udziel mi życia
 - jest pokarmem ...
Wypełnij na ziemi Swoje Słowo
 - jest pokarmem ...
W Bogu uwielbiajmy Jego Słowo!
 - jest pokarmem ...

Chwyty na gitarę:

G C G
a D7 G (D7)

G C G
a D7 G 
G C G
a D7 G 
G C G
a D7 G
G C G
a D7 G (D7)

Słowa: Marek Jaskuła (por. Pismo Św.)

Muzyka: Marek Jaskuła

Oglądany: 5 154 wyświetleń tekstu

Dodany: 6 października 2008

Wykonawca: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

Płyty: Jemu zaufaj