Powierz Panu swoją drogę

Panie daj mi łaskę wiernej modlitwy 
Abym nie opuścił Cię w godzinie Krzyża.

Smutna jest moja dusza, aż do śmierci
Przybył z nieba Anioł, aby mnie umacniać.

Moje serce pogrążone jest w udręce
Krwawy pot spływa na ziemię.

Nie zasłoniłem swojej twarzy przed opluciem
Nie otworzyłem ust, gdy szydzili ze mnie.

Moje dłonie i stopy przybite do krzyża
Ostra włócznia przeszyła mi serce.

Smutna jest moja dusza, aż do śmierci
Zostańcie tu i czuwajcie ze mną.

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu
On sam będzie działał w twoim życiu.

Miej ufność w Panu i raduj się
On spełni pragnienia twego serca
Bóg wszechmogący, potężny Panów Pan
Raduj się i śpiewaj Jemu pieśni.

Zrzuć swoją troskę na Niego
On cię podtrzyma swoją mocną ręką
I nigdy nie dopuści do tego
Byś się zachwiał na swojej drodze.

Gdy patrzę na dzieło palców Twoich
Księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz
Czym jest, że troszczysz się o niego.

Chwyty na gitarę:

a e d a e a 
a e d a e a 

a d C e a
d C e a

e D G
a H7 e

e D G
a H7
e D G
a H7

Słowa: por. Ps 37; Ps 55; Ps 8

Muzyka: Krzysztof Fijałka

Oglądany: 4 986 wyświetleń tekstu

Dodany: 6 października 2008

Wykonawca: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

Płyty: Jemu zaufaj