Zobaczcie jak jest pięknie

Zobaczcie jak jest pięknie przebywać razem z braćmi.

Zobaczcie jak jest pięknie przebywać razem z braćmi
Jak jest pięknie przebywać razem z braćmi
Jak jest pięknie przebywać razem z braćmi.


Jest to jak olej co spływa na głowę Aarona   /x2
Tak jak olej na głowę Aarona.   /x2

Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu   /x2
Tak jak rosa na górach Syjonu.   /x2

Tam Jahwe Pan udzielił swego błogosławieństwa   /x2
Tam udzielił swego błogosławieństwa.   /x2

Tam Jahwe podarował życie aż na wieki   /x2
Podarował życie aż na wieki.   /x2 

Chwyty na gitarę:

a d E a
a d E a
a F G C d a
a F G C d a

Oglądany: 3 938 wyświetleń tekstu

Dodany: 6 października 2008

Płyty: Od rana do wieczora