Debora

KIEDY IZRAEL ZWOŁUJE ZGROMADZENIE
A LUD DOBROWOLNIE ZGŁASZA SIĘ DO WALKI 
KIEDY IZRAEL ZWOŁUJE ZGROMADZENIE
A LUD DOBROWOLNIE ZGŁASZA SIĘ DO WALKI 
PRZEBUDŹ SIĘ, PRZEBUDŹ SIĘ DEBORO
PRZEBUDŹ SIĘ, POWSTAŃ BARAKU 
PRZEBUDŹ SIĘ, PRZEBUDŹ SIĘ DEBORO
PRZEBUDŹ SIĘ, ZAŚPIEWAJ PIEŚŃ!

ZNIKŁY GROMADY PODRÓŻNYCH
NIE MOŻNA JUŻ BYŁO CHODZIĆ PO DROGACH
BOWIEM IZRAEL SŁUŻYŁ OBCYM BOGOM 
A WOJNA BYŁA JUŻ U JEGO BRAM

PRZEBUDŹ SIĘ, PRZEBUDŹ SIĘ DEBORO
PRZEBUDŹ SIĘ, POWSTAŃ BARAKU 
PRZEBUDŹ SIĘ, PRZEBUDŹ SIĘ DEBORO
PRZEBUDŹ SIĘ, ZAŚPIEWAJ PIEŚŃ!

KIEDY JAHWE WYCHODZIŁ Z SEIRU 
ZIEMIA ZADRŻAŁA, PORUSZYŁO NIEBO
GWIAZDY WALCZYŁY NA WYSOKOŚCIACH NIEBIOS, 
GWIAZDY WALCZYŁY NA WYSOKOŚCIACH NIEBIOS

PRZEBUDŹ SIĘ, PRZEBUDŹ SIĘ DEBORO
PRZEBUDŹ SIĘ, POWSTAŃ BARAKU 
PRZEBUDŹ SIĘ, PRZEBUDŹ SIĘ DEBORO
PRZEBUDŹ SIĘ, ZAŚPIEWAJ PIEŚŃ!

BŁOGOSŁAWCIE JAHWE! 
BŁOGOSŁAWCIE JAHWE!

Słowa: z Księgi Sędziów 5, 1nn

Oglądany: 2 439 wyświetleń tekstu

Dodany: 16 października 2008

Wykonawca: 2TM2,3

Płyty: 888