Jak cenna jest dla mnie

Ref. Jak cenna jest dla mnie Twoja łaska Panie.
Do Ciebie przychodzą synowie ludzcy.
Nasycisz ich tłuszczem, napoisz potokiem,
I schronią się w cieniu skrzydeł Twoich.

1. Łaskawość Twoja Panie sięga nieba
A Twoja wierność samych obłoków
Twa sprawiedliwość jak najwyższe góry
Wyroki Twoje jak wielka otchłań.

2. Albowiem w Tobie jest źródło życia
I w Twej światłości oglądamy światłość
Zachowaj łaskę dla tych co Cię znają
A sprawiedliwość Twą dla prawych sercem.

Oglądany: 4 467 wyświetleń tekstu

Dodany: 16 października 2008