Jezusa narodzonego

1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, 
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy; 
oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, 
skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.
 
2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, 
że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie; 
oddajmy wesoło...
 
3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, 
że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele; 
oddajmy wesoło...
 
4. Oddajmy za mirę miłość na dowód tego, 
że Go nad wszystko kochamy, z serca całego; 
oddajmy wesoło...
 
5. Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary, 
przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary, 
byśmy kiedyś w niebie, posiąść mogli Ciebie 
posiąść mogli Ciebie na wieki wieków.

Oglądany: 58 056 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006