Serce Jezusa Królem Polski

Twój jest, o Panie, kraj nasz nad Wisłą,
Ten, co od wieków nam domem,
Gdzie nasze modlitwy i kwiaty na oknach,
I prace nasze znikome.
To wszystko tak biedne, tak małe,
Lecz takich, jakimi jesteśmy
Za własność Swą przyjąć racz, Panie,
Już zaraz, od dzisiaj, na wieczność.

Ref. ; Wysłuchaj, prosimy, i pozwól nam, Panie,
To wszystko, co Polskę stanowi
Twojemu dać Sercu na wiek we władanie,
Boskiemu serc naszych Królowi. /Rep./

2.Serce Jezusa niech Królem nam będzie`
Ono na wieki, o Panie,
Świata pragnienie, zbawienia orędzie,
Życie i zmartwychwstanie.
To Serce, co krwawą Ofiarą
Za nasze i świata jest grzechy,
Zbawienie tych, co ufają,
Niech Królem nam będzie na wieki.

Ref.: Wysłuchaj, prosimy i pozwól...

Słowa: Ewa Parszewska

Muzyka: Ewa Parszewska

Oglądany: 3 613 wyświetleń tekstu

Dodany: 22 października 2008