Cztery lata

1. Cztery lata zawsze pasam 
W tej tu dolinie, /2x
Jako żywo nie słyszałem o tej nowinie /2x

2. Gdy Syneczka Panieneczka 
Miała porodzić, /2x
By panieństwo z macierzyństwem miało się zgodzić /2x

3. Aż tu wczoraj kompanija
Tak se mówiła, /2x
Że Panna Syna na sianku w żłobie powiła /2x

4. Potwierdzają tę nowinę
I aniołowie, /2x
Wyśpiewują dziś gloryja wdzięczni posłowie /2x

5. Chwała Bogu nieskończona 
na wysokości, /2x
Za te miłe charaktery z swojej litości. /2x

6. W Nazareńskiej oraz Czystej,
Ślicznej Panience. /2x
W gwiazdolitej, dziś słonecznej jasnej stajence. /2x

7. Pójdźmy widzieć wielki widok
nie dyskutując, /2x
Razem, bracia, do Betlejem w skok podskakując. /2x

8. Witać Pannę oraz Matkę
Boga Człowieka, /2x
Bo nas pewnie tam niebieska zapłata czeka. /2x

9. Z czymże się tam pokażemy
my pastuszęta, /2x
Gdy nie mamy nic godnego my niebożęta? /2x

10. Torby próżne, w nich ni sera,
nie masz ni chleba, /2x
Dla Panięcia zesłanego nam wszystkim z nieba. /2x

11. Weźmy z sobą z trzody naszej
choć po baranie, /2x
Przyjmie od nas maluśeńkie to śliczne Panię. /2x

12. Wreszcie i serca naszego
Mu nie żałujmy, /2x
Nim Panicza po kolędzie dziś uradujmy. /2x

13. Witaj Panie i Hetmanie,
nasz dar nad dary, /2x
Oto od nas wszystkich przyjmij serca ofiary. /2x

14. Jeżeli chcesz i tłustego
tego barana, /2x
Niechaj będzie serce nasze wdzięczne dla Pana. /2x

15. Czołem bijem przy daninie
Tobie, Paniczu, /2x
Pieluszkami skrępowany nieba Dziedzicu. /2x

16. Niech Ci będzie wieczna chwała
od kompanii, /2x
Całej naszej, Józefowi, także Maryji. /2x

Oglądany: 2 289 wyświetleń tekstu

Dodany: 26 grudnia 2008