Pan mój Wódz

Ref. Pan mój Wódz i Pasterz mój, 
o jak szczęśliwy mój los. 

1. Gdy mnie Pan jako Pasterz prowadzi 
wszystko mam czego chcę. 
W bujnej trawie mi paść się pozwala, 
na zieloną wiedzie ruń. 
Do ożywczej prowadzi krynicy, 
bym spoczął i pokrzepił siły. 

2. On mnie wiedzie ścieżkami prostymi, 
o mnie troszczy się sam. 
Choćbyś wiódł mnie doliną ponurą 
nie ogarnie mnie lęk. 
Bo nic złego mnie spotkać nie może, 
gdy czuwasz Panie nade mną. 

3. Twoja laska pasterska mnie broni, 
idę ufny w Twą moc. 
Ty zastawiasz mi ucztę wspaniałą 
że zazdrości mi wróg. 
Wonnościami namaszczasz me skronie, 
a kielich mój przeobfity.

Oglądany: 10 099 wyświetleń tekstu

Dodany: 5 kwietnia 2010