Na Boże Narodzenie

1. Na Boże Narodzenie
Aniołów ucieszenie
Gdy z weselem śpiewają
Bogu cześć, chwałę dają
Panna Syna powiła
Chrystusa porodziła,
Panną będąc, jak była

2. Pasterzom to wesele
Przyniósł anioł, że w ciele
Bóg się ludziom narodził
Z grzechu ich oswobodził
Panna Syna powiła
Chrystusa porodziła,
Panną będąc, jak była

3. Trzej Królowie przybyli
Darami Go uczcili
Jako Pana swojego
Zbawcę rodu ludzkiego
Panna Syna powiła
Chrystusa porodziła,
Panną będąc, jak była

Oglądany: 19 287 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006