O Jezu, nasz Zbawicielu

1. O Jezu, nasz Zbawicielu, 
Jedyny Odkupicielu, 
przed wieki z Ojca zrodzony, 
z Matki w czasie narodzony!

2. Śliczna Ojcowska jasności, 
nadziejo ludzkiej słabości! 
Skłoń uszy Twe litościwe 
na prośby nasze troskliwe.

3. Wspomnij, Zbawicielu, sobie, 
żeś naszej ludzkiej osobie 
równe ciało wziął z Rodzicy, 
Niepokalanej Dziewicy.

4. To dzień Twego narodzenia 
do wszego mówi stworzenia, 
żeś sam z tronu Ojcowskiego 
przyszedł dla zbawienia mego.

5. Przeto dziś niebo wykrzyka, 
wesołość z morza wynika, 
ziemia z niezmierną radością, 
cieszy się Twoją bytnością.

6. My też, przez Cię odkupieni 
i krwią Twoją oczyszczeni, 
pamiątkę dziś w nowym pieniu 
czynim Twemu Narodzeniu.

Chwyty na gitarę:

F g C7 F 
F g C7 F
F D7 g B C
F F7 g d C7 F

Oglądany: 4 960 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006