Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi

1. Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi, 
oto się z Maryi dziś Jezus rodzi;
łaski przynosi temu, kto prosi, 
odpuszcza grzechy, daje pociechy;
o Panie nasz święty, cud niepojęty!
 
2. Przystąpmy do Tego z swymi prośbami, 
którego oczęta spłynęły łzami;
niech łaska, Boże, Twoja wspomoże, 
zlituj się, Panie, oddal karanie
od nas grzesznych ludzi, gdy trąba wzbudzi!
 
3. Pamiętaj na dobroć! Co się to stało, 
żeś przyjął z Maryi, Bóg, ludzkie ciało?
Panna nosiła, Panna powiła, 
prości pasterze czcili Cię szczerze,
monarchy witali, gdy Cię poznali.
 
4. O Panie! Tyś z Ojca, Tyś światło z Boga, 
ubogiś i Matka Twoja uboga
te czynią kroki Boskie wyroki, 
aby stworzony człowiek korony 
dostąpił przez Ciebie i mieszkał w niebie.

Chwyty na gitarę:

D h D A
D h D A
e D  
e A7 D
h7 A7 D

Oglądany: 7 289 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006