Moja pokorna prośba do Matki Bożej

Najświętsza Matko i Polski Królowo
przed którą wszyscy kornie chylą skroń
Ty z Jasnej Góry ze swojej kaplicy
na całą Polskę siejesz dobroć swą
   Spraw , by miłości zasianej Twe słowa
   nie wpadły nigdy między kamień , cierń,
   lecz kiełkowały , rosły w moim sercu,
   w mojej rodzinie i w ojczyźnie mej.

W czasach najazdów , niewoli i wojny
Swoją opieką wspierałaś kraj nasz
i rozlewałaś łaski Swe na naród
który przy Bogu wiernie trzymał straż
   Nie daj zaginąć wierze naszych ojców
   Oświeć umysły rządzące nasz kraj
   By nikt dla chleba nie zmieniał ojczyzny
   Lecz pracę , spokój, godność ludzką daj .
 
Dziś gdy rodzina polska zagrożona
a szatan targa łączącą nas nić
i nasze dzieci odrywa od Boga
Oświetl nam drogę którą mamy iść
   Pociesz nas Matko dodaj nam swej siły
   wlej w nas otuchę , podaj Swoją dłoń
   Przytul do swego matczynego serca
   nasze rodziny i ojczyznę mą .

Słowa: Paweł Przybylski

Muzyka: Paweł Przybylski

Oglądany: 499 wyświetleń tekstu

Dodany: 8 sierpnia 2013