Wśród nocnej ciszy

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie,
Przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
Z wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali 
Z wielkiej radości: 
 
3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany, 
Cztery tysiące lat wyglądany 
Na Ciebie króle, prorocy 
Czekali, a Tyś tej nocy  
Nam się objawił. 
 
4.  I my czekamy na Ciebie, Pana, 
A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
Padniemy na twarz przed Tobą, 
Wierząc, żeś jest pod osłoną 
Chleba i wina. 

5. Pienia aniołów brzmią pod niebiosy, 
śpiewajmy z nimi wspólnymi głosy. 
Niechaj wszystko się zdumiewa, 
Święty, Święty Panu śpiewa Bogu naszemu, 
Bogu naszemu. 

Chwyty na gitarę:

E fis7 H7 E gis cis7 E7 fis H7 E
E fis7 H7 E gis cis7 E7 fis H7 E
E cis7 fis H7
E cis7 fis H7
E cis7 fis H7 E

Oglądany: 92 425 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Płyty: Kolędy, Anioł pasterzom mówił, Świątecznie