W żłobie leży

1. W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

2. My zaś sami z piosneczkami 
Za wami się śpieszmy, 
I tak tego, maleńkiego, 
Niech wszyscy zobaczmy: 
Jak ubogo narodzony, 
Płacze w stajni położony, 
Więc go dziś ucieszmy. 
 
3. Naprzód tedy, niechaj wszędy 
Zabrzmi świat w wesołości, 
Że posłany nam jest dany 
Emmanuel w niskości! 
Jego tedy przywitajmy, 
Z aniołami zaśpiewajmy 
Chwała na wysokości! 
 
4. Witaj, Panie, cóż się stanie, 
Że rozkosze niebieskie 
Opuściłeś a zstąpiłeś 
Na te niskości ziemskie ? 
Miłość moja to sprawiła, 
By człowieka wywyższyła 
Pod nieba emipryjskie. 
 
5. Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku,
Na sianku położony.
Precz z bydlęty, nie z panięty,
W stajni jesteś złożony.
By człek sianu przyrónany,
Grzesznik bydlęciem nazwany
Przeze Mnie był zbawiony.

6. Twoje państwo i poddaństwo
Jest świat cały, o Boże
Tyś polny kwiat, czemuż Cię świat
Przyjąć nie chce, choć może?
"Bo świat doczesne wolności
Zwykł kochać, Mnie zaś w złości
Ściele krzyżowe łoże".

7. W Ramie głosy pod niebiosy
Wzbijają się Racheli
Gdy swe syny bez przyczyny
W krwawej widzi kąpieli
"Większe Mnie dla nich kąpanie
W krwawym czeka oceanie
Skąd niebo będą mieli"

8. Trzej Królowie, monarchowie
Wschodni kraj opuszczają
Serc ofiary z trzema dary
Tobie Panu oddają
"Darami się kontentuje,
Bardziej serca ich szacuję
Za co niebo niech mają"

Chwyty na gitarę:

G a D7
G h a7 D7 G
G a D7
G h a7 D7 G
h E7 a
D7 G H7 e
h G a D7 G

Oglądany: 81 995 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Płyty: Świątecznie