Nad rzekami Babilonu

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy
Kiedyśmy wspominali Syjon
Na topolach tamtej krainy
Zawiesiliśmy nasze harfy.

Ref.:
Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie
Niech mi uschnie moja prawica
Niech mi język przyschnie do podniebienia
Jeśli nie będę pamiętał o Tobie.

Bo tam żądali od nas pieśni
Ci, którzy nas uprowadzili
Pieśni żądali od nas w Babilonie
Ci, którzy nas uciskali.

Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich
Tak mówili ci, którzy nas uciskali
A jakże my mamy śpiewać pieśń pańską
Pieśń pańską w obcej krainie.

Chwyty na gitarę:

A G
D E

A C D (x7) E

Słowa: Dawid Król

Muzyka: Robert Ruszczak

Oglądany: 863 wyświetleń tekstu

Dodany: 17 grudnia 2015

Wykonawca: 40 Synów i 30 Wnuków Jeżdżących na 70 Oślętach

Płyty: Dwie drogi, Gdzie jesteś?