W czasie świętym, adwentowym

1. W czasie świętym, adwentowym
Jak przed przyjściem Chrystusowym,
Z żalem serca rozważamy,
Z Patriachami wołamy:
 
2. Spuśćcie nam Zbawcę, niebiosa!
Ziemię niech użyźni rosa,
dobroć Boga wszechmocnego
niech nam da Sprawiedliwego!"
 
3. Przyjmij, Ojcze, nasze dary
w dowód czci, miłości, wiary:
Ty nam dajesz Syna swego,
my Ci Zbawcę znów naszego
 
4. Panie Jezu, nim my Ciebie
godni będziem widzieć w niebie,
zasilaj nas Ciałem Swoim,
i obdarz świętym pokojem.
 
5. Pobłogosław nas, o Panie!
Niech się szczęście nam dostanie
na ziemi tutaj w udziale.
A zupełnie w Twojej chwale.

Oglądany: 7 674 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006