Błogosławcie Pana

Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi
Chwalcie Go i wysławiajcie na wieki!

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie
na ustach moich zawsze Jego chwała
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu
niech słyszą pokorni i niech się weselą!

Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością
a oblicza wasze nie zaznają wstydu!

Powściągnij swój język od złego
a twoje wargi od słów podstępnych
Odstąp od złego, czyń dobro
szukaj pokoju, idź za Nim!

Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu
Pan uwalnia dusze sług swoich
nie dozna kary kto się doń ucieka 

Słowa: Piotr Ziemowski

Muzyka: Marcin Pokusa

Oglądany: 20 997 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Wykonawca: Siewcy Lednicy

Płyty: Tańcem chwalmy go, Wybierz Chrustusa