Bóg i czas

Wiekuisty wcielił w Dzieje
Miłość, Wiarę i Nadzieję;
Słowo obleczone w Ciało
Między nami zamieszkało.
Syn Boży swoją Istotnością
Przebóstwił doczesność Wiecznością.

Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek,
Wiekuisty, Nieodmienny,
Pan Wszechwładny, Król Łaskawy,
Sędzia bardzo miłosierny.
Niepojęty, Nieobjęty
Święty, Święty, po trzykroć Święty.

Tobie, Niepojęty Boże,
Tobie cześć i dziękczynienie;
Tobie chwała, Tobie pieśń,
Tobie wieczne uwielbienie.
Tobie, Niewysłowione Słowo,
Będziemy śpiewać pieśń nową!

Jesus Christus, Deus Homo,
Immortalis, Inconsumptus,
Omnipotens Dominus,
Iudex misericoris, bonus.

Tibi, Perpetus Deus,
Tibi honor, Tibi laus
Tibi carmen festivum,
Tibi semper gloria!

Ref.: Deus tam temporibus
Caritatem incarnavit;
Verbum caro factum est
Et nobiscum habitavit. 

Słowa: Jacek Kowalski

Muzyka: Jacek Kowalski

Oglądany: 4 249 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Wykonawca: Siewcy Lednicy