Pokój ludziom dobrej woli

Książe pokoju bądź wola Twoja
Niech Twe rozkazy z niebieskich wysokości
płyną na ziemię gdzie poddanych sobie
skrzydłozłotymi otaczasz zastępami
Bo Twe królestwo jest
potęga Twoja jest
na wieki chwała jest.
 
Królu miłości i mistrzu przebaczenia
otaczaj łaską tych co w dziełach prości
Przysyłaj znaki tym co patrzeć zechcą
radość niech płynie z ogromnej Twej miłości
Tak nieskończona jest
tak upragniona jest
tak bliska jest.
 
Tobie chwała Tobie cześć
Pokój ludziom dobrej woli nieś
Boś Ty królem królów ziemskich i niebieskich jest
Tobie cała ziemia i niebo woła cześć.

Oglądany: 5 301 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Wykonawca: Tomek Kamiński