Jezus jest Panem

Jezus 
Tylko Jezus jest Panem 
Amen 

Słowa: Z listu Św. Pawła do Filipian 2,5-11

Oglądany: 6 480 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Wykonawca: 2TM2,3

Płyty: Przyjdź