Kto nas odłączy

Kto nas odłączy 
Od miłości Boga?
Może Jezus Chrystus 
Ten, który umarł, Ten, 
Który zmartwychwstał, 
Ten, który siedzi 
Po prawicy Ojca 
Za nami się wstawia.

Utrapienie, ucisk, 
Czy prześladowanie 
Głód, pragnienie czy nagość,
Jeśli we wszystkim tym 
Zwyciężamy 
To dlatego, 
Że On nas kocha.

I jesteśmy pewni, 
Że ani śmierć, ani życie
Ani teraźniejszość, 
Ani przyszłość, 
Ani co wysokie, 
Ani co głębokie, 
Ani żadne inne stworzenie 
Nie zdoła nas 
Odłączyć od Boga 
Nie zdoła nas odłączyć 
Od miłości Boga 
Kto nas odłączy 
Od miłości Boga?

Słowa: Z listu do Rzymian 8,35-39

Oglądany: 3 396 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Wykonawca: 2TM2,3

Płyty: Przyjdź