Benedictus

Błogosławion niech będzie Pan
Bóg Izraela
Bo nawiedził i odkupił Swój lud
Wzbudzając Zbawiciela
Z domu Dawida swojego sługi
Alleluja !

A ty dziecino zwać się będziesz
Prorokiem Najwyższego,
Bo pójdziesz przed Panem
Prostować Jego drogi,
Aby prostować Jego drogi
Alleluja !

Nawiedzi nas słońce z wysoka
Tych co żyją w cieniu śmierci,
Aby skierować nasze kroki
Na drogę pokoju
Alleluja !

Miej nadzieję w Panu!

Słowa: Z Ewangelii św. Lukasza 1,68-79

Oglądany: 3 995 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Wykonawca: 2TM2,3

Płyty: Przyjdź