Psalm 18 (Kocham Cię Panie)

Kocham Cię, kocham Cię, Panie.

fale śmierci ogarniały mnie
przerażały mnie trąby Beliala
ściskały mnie pęta Szeolu
pochwycony byłem w sidła śmierci.

Kocham Cię, kocham Cię, Panie. 

Wołałem Pana w moim udręczeniu
mego Boga, mego Boga przyzywałem
i usłyszał mój głos ze swej świątyni
i dotarł do Jego ucha mój krzyk
i ziemia poruszyła się i zachwiała
zadrżały fundamenty gór
i wyciągnął swą rękę i mnie pochwycił
wydźwignął mnie z głębokości wód.

Kocham Cię, kocham Cię, Panie.

Słowa: z Księgi Psalmów

Oglądany: 6 358 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Wykonawca: 2TM2,3

Płyty: 2Tm2,3, Propaganda Dei